חידה מההפטרה שבועית

ניתן לענות על החידה באמצעות הפתקים המחולקים בכיתות או באופן מקוון (לחצו כאן)

חידה להפטרת "בחוקותי":

לא ניתן לראותו, ואותו לא רואים, אך בהחלט ניתן לחוש, אם דבר ה' לא מקיימים, על אף שממנו נתעלם, אם נשב במזגנים

על מה מדובר?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

 

 

חידה להפטרת "בהר":

הנסתר מעין רואים, יבטא בשמו אישורים, סימן שנגמרה מלאכה, והכל במילה אחת קטנה.

מהי המילה?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

חותם

 

חידה להפטרת "שמיני" – פרה:

"שניים הם מתו בפרשתנו, שמו של אחד רמוז בהפטרתנו, בביתו שכן ארון קדשנו, אחד מבניו נגע ופרץ בו אלוקינו"
על מי מדובר בהפטרה?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

נדב ואביהוא

 

חידה להפטרת "ויקרא" – זכור:

"ספירה, מנייה, הוראה וזכירה, כולן יוזכרו באותה פעולה. כולן ירשמו באותו אופן, שום דבר לא יראה יוצא דופן".

מהי הפעולה?

 

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

פקידה

חידה להפטרת "ויקהל":

"עליה מלכת שבא חדה חידה, בחייה דוממת ובמותה תיסע, בתצורת רבים שימשה במקדש, הוזכרה לצד דבר הגורם לילדים חשש"

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

סירה / סירות

חידה להפטרת כי תשא (ויהי ימים רבים):

"מילה המתארת מים מלוכלכים, תשמש בצירוף עם לתיאור אנשים, אשר ירצו לפגוע בעמם, אך ניתן לאדם שדאג לאמונתם"

מהו התיאור?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

עוכר ישראל

חידה לפרשת 'תצווה:

דמות שנראתה כולה כאדרת, הקימה מלכות גדולה לתפארת, את המשך האדרת ניקח ונשנה סדר אותיות, וכך נקבל בהמה שהקריבו במשך דורות
מהי הבהמה?
 

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

אדרת שנער

חידה לפרשת 'תרומה':

עיר הנמצאת תחת התקפות, אך שמה מתאים כמילה נרדפת לרחובות, תופיע בסמיכות לעצי לבנון, כחלק מבנין בית היושב בציון

מהי העיר?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

שדרות

חידה להפטרת 'משפטים:

שם של בן וגם בת, יסמל שחרור ויושר בשבת, ייתנן גם לבעל חיים, ובו נקרא לשחרור עבדים.

מהו הביטוי?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

דרור

חידה להפטרת 'יתרו:

ביטוי אשר אמר על עצמו, נענש כאשר אמר על זולתו, ניתן לאומרו בלשון טהורה, בשפה ברורה וגם נקיה

מהו הביטוי?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

 

"טמא שפתיים"

חידה להפטרת 'בשלח':

קשור לשמים וגם אדמה, יודע להכות בעצמה רבה. ברכה מיוחדת עליו נתקנה, שמו ניתן לגיבור מלחמה

על מי מדובר?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

ברק

 

חידה להפטרת בא ("הדבר אשר דבר"):

יצור המסמל שלום, המהווה מטרד איום, מעדן באירועי שמחה, יוזכר לצד כלי מלחמה.

מהו היצור?

התשובה (מפורסמת בסוף השבוע) לחידה היא:

"יונה"