דבר המנהל

בס"ד

"כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים" (תהלים קכ"ז)

מלאכתו של הקשת היוצא למערכה אינה פשוטה כלל.

נדרש הוא להכין את כלי מלחמתו מבעוד מועד, להכיר ולוודא כי הינם חסינים וראויים להתמודדות בשדה הקרב.

בעת פקודה, ככל שייטיב הוא למתוח את המיתר ולקרבו אל ליבו (וודאי יזהר שלא ייקרע) כך יגיע החץ במעופו למרחק ודיוק רב יותר.

בית החינוך רמב"ם שואף לקיים את הרעיון האמור.

מטרתנו, לצייד את התלמידים היקרים הבאים בשערי בית החינוך- אותם "בני הנעורים", בכלים ערכיים, לימודיים וחברתיים להתמודדות מול אתגרי החיים.

שלבי ההכנה דורשים מיומנות רבה ומקצועיות הנרכשת עם השנים, נחלתם של אנשי החינוך והצוות המקצועי המלווה את הנער. היא בנוייה נדבך ע"ג נדבך, שלב אחר שלב, בבניית אישיותו של התלמיד ושותפות בעיצוב עולמו כמתבגר.

יש ונדרש התלמיד במהלך שנות לימודיו בביה"ס למתוח, לפתח ולנצל את כישרונותיו ויכולותיו "עד הקצה" (מבלי שייקרע), אך זו תהא הערובה היחידה לכך שיגיע אי"ה רחוק "במעופו", יגשים את חלומותיו וידייק במטרותיו להפליא.

"דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי" (תהלים קי"ט)

תלמיד/ה יקר/ה !

אני מזמין אותך למסע משותף ומרתק של חיפוש אחר הכישרונות והכוחות הטמונים רק בך.

דרך חווייתית בה נעלה יחד בסולם אהבת ה' שבנו, עבודה על המידות ודרך ארץ .

לימוד משותף איש מאת רעהו והכול מתוך דיבוק חברים וכבוד לסובב, כדברי המשנה "איזוהי

דרך ישרה שידבק בה האדם…כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם".

בית החינוך רמב"ם אינו רק מכשיר לחיים, אלא הוא החיים עצמם .

שלכם באהבה,

מאיר יושעי

מנהל בית החינוך.